"Allenast litet mat i kroppen ---" : om hunger och törst i Småland : antologi : Lorentz Anna

119 kr
Artikelnummer: ISBN: 915280223X
Lagerstatus: 1 st

"Allenast litet mat i kroppen ---" : om hunger och törst i Småland : antologi
Författare: Lorentz, Anna

Boken är i mycket fint skick.  Omslag finns i mycket fint skick.      Inbunden bok.  1977. Göteborg. Zinderman.  (Historia & Arkeologi   ISBN: 915280223X) Beskrivning :==>> Efter antologierna »Barndom i Småland« (1967), »Andra tider i Småland« (1969), »Småländska skol- minnen« (1971), »I svenska provinsen Småland« (1973) och »Miljö och människa i Småland« (1975) utkommer nu den sjätte volymen i Smålands Författarsällskaps mycket uppmärksammade skriftserie. - I förordet till »Allenast litet mat i kroppen. . . « - titeln är hämtad från ett Linné-citat - skriver antologi- redaktörerna Anna Lorentz och Ulla Olin-Nilson: - Det första arbetsnamnet för denna antologi var »Mat och dryck i Småland«. På ett senare stadium aktualiserades de motsatta företeelserna - hunger och törst. Det har också visat sig, att flera av de författare som medverkar har haft minnen och upplevelser förbundna med just knappheten på mat och dryck. Men ytterligheterna berör eller t o m förutsätter varann. Tidigare brist understryker det överdådiga i fest och vällevnad. - Överhuvudtaget har temat, så prosaiskt och likartat det än kan tyckas i sin egenskap av ett av människans primära behov, utformats med stor omväxling. Partier av boken har blivit intensivt spännande och fyllda av dramatik. - Nitton smålandsförfattare, kända och mindre kända, visar sig än en gång stå för en samlad rik minnesfond och en berättarförmåga som vi hoppas kommer att bli till glädje för många.  

Sökord: Lorentz Anna Lorentz 30906