Här finner du böcker om Drömtydning

Drömtydning är att tolka drömmar. Det handlar om att tyda och tolka drömmar, vad de kan tänkas säga. Sigmund Freud såg drömtydning som en möjlighet att förstå en persons undermedvetna. Förtätning kallas här det första steget i drömtydning där man försöker förstärka drömfragment till tydligare bilder.