Biografier och memoarer, vi har flera tusen titlar i lager

Wilkmans Antikvariat specialiserar sig på memoarer och biografier. Vi har tusentals böcker i lager.

En biografi är en redogörelse för en persons liv framställd av någon annan. Om framställningen är gjord av personen själv kallas den självbiografi eller memoarer. Ordet biografi kommer av grekiskans biographia, av bios, 'liv', och graphō, 'skriva'.

Självbiografi eller memoarer är en biografi där författaren redogör för sitt eget liv. Ordet memoar kommer från franskans mémoire, som betyder minne. Ordet mémoire kommer från latinets memoria. Memoarer anses ibland ha större anspråk på historisk korrekthet. Historiskt viktiga personers memoarer får ofta visst genomslag i historieskrivningen. I många memoarer kan man dock se författarens behov av att framställa sig själv i god dager varvid källkritik är viktigt vid bedömandet av memoarers korrekthet. En självbiografi tenderar att röra hela personens liv medan en memoar endast rör den (eller en del av den) tid som personen minns.

Använd sökfunktionen nedan för en sökning ENBART i denna kategori, använd sökrutan längst upp på sidan för att söka bland alla böcker.