Här beställer du dikt- och Lyrikböcker

Lyrik är, tillsammans med epik och dramatik, en av skönlitteraturens tre klassiska huvudgenrer. Lyrik utgörs ofta av korta, koncentrerade, poetiska texter som försöker förmedla en bild eller en känsla. Lyrik ger ofta en känsla av direkt, personlig, närvaro, och riktas sällan till en större grupp.