Eino Hanski

Här köper du böcker av Eino Hanski

 

Eino Hanski, född 17 juli 1928 i dåvarande Leningrad, han var en ingermanländsk-svensk författare, dramatiker och skulptör.

Hans far var en finsk arbetare som 1921 flydde undan förföljelsen av kommunister i Finland. Modern var karelska. Eino Hanskis modersmål var ryska.

Med sin mor och syster tvingas han fly från det av tyskarna belägrade Leningrad. Flykten undan svält, krig och förföljelse tog honom via Ukraina, Polen och Finland slutligen till Sverige 1945 i en skraltig fiskebåt. Belägringen och flykten därifrån beskriver han levande och medryckande i romantriologin De långa åren.

Våra Eino Hanski böcker som finns lager just nu: