Här finner du böcker som handlar om Film & Teater 

Film används ofta som massmedium och består av en rörlig bild. Den skapas av många stillbilder visade i följd, i ett snabbt tempo som skapar en illusion av rörelse. Ordet härstammar från den fotografiska film på vilken bilderna är exponerade. Specifikt kallas framställningen av film för kinematografi.

Teater, ibland drama eller skådespel, är en typ av scenkonst, som syftar till att agera, berätta, framställa eller förevisa historier, idéer eller känslor inför en publik. Detta sker vanligtvis genom dialog, det vill säga tal och gester mellan olika rollfigurer, spelade, eller agerade av skådespelare. Dessa måste kunna uttrycka alternativa personligheter, åldrar, röster, kön, och kroppshållningar.