Här finner du böcker om Litteraturvetenskap 

Kategorin litteraturvetenskap är både djup och bred, avgränsningen är inte heller helt enkel eller tydlig.